Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Co je regrese

Správný název nese hlubinná abreaktivní psychoterapie.
Z teorie na které je hlubinná abreaktivní psychoterapie založena vyplývá, že je s její pomocí možné řešit všechny případy, kdy příčinou potíží je nějaké trauma prožité v minulosti. Není rozhodující, zda si je klient tohoto traumatu vědom, či nikoliv. Psychoterapeutická praxe potvrzuje, že pokud není příčinou nějaké silné poškození organismu, je vždy možné v bližší, nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít. Spadají sem všechny psychické a psychosomatické potíže, jako například neurózy, různé reaktivní stavy, poruchy spánku, psychózy, paranoidní reakce, maniodepresivita, schizofrenie, sexuální deviace, vztahové problémy a velké množství potíží dalších.


 

Úraz, nebo operace

Úraz, nebo operace není jen traumatem fyzickým, ale také psychickým. A jestliže psychické trauma, spojené s úrazem nebo operací zpracujeme, je pro psychiku najendou mnohem snažší se o traumatizovanou část organismu starat. Hlubinná abreaktivní psychoterapie je tedy velice vhodným nástrojem pro rehabilitaci poúrazových, nebo pooperačních stavů. Zpracování úrazu, nebo operace technikou hlubinné abreaktivní psychoterapie vede k rychlejšímu a kvalitnějšímu uzdravování.

Psychické příčiny

Psychické příčiny mají obvykle i taková onemocnění, jako arterioskleróza, revmatismus, rakovina apod.
Mnoho zdravotních potíží člověka je způsobeno tím, že je snížena jeho imunitní odolnost. Systematické odtsraňování vlivu prožitých traumat způsobuje růst imunitní schopnosti organismu.


 

Povahové rysy

Teorie a praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie, odkrývají i takové skutečnosti, že například povahové rysy, jako touha po penězích, nebo po moci nejsou také nic jiného, než aberace, jejichž příčinu lze nalézt a odstranit. Dalším zajímavým výsledkem aplikace hlubinné abreaktivní psychoterapie je, že zlepšujeme po všech stránkách nejen zdraví klienta, ale i jeho osobnost ve směru etičtějšího myšlení a jednání. Čím bude vaše praxe v hlubinné abreaktivní psychoterapii větší, tím více si budete postupně víc a víc uvědomovat, že vše co se s člověkem děje, není náhodné, ale že všechno podléhá určitým zákonitostem, ve kterých se začnete orientovat.
Z knihy: Andrej Dragomirecký Psychoterapie I.

Zpět Kontakt