Odvody duší - přivtělené duše

Přivtělené duše

Nejdřív si vysvětlíme co vůbec duše je

Duše je nehmotná a je součástí každého člověka. Není měřitelná žádným technickým zařízením. Duše si vybírá tělo, vybírá si život kam se bude chtít ze světla narodit. Nastavuje si své cíle, které chce v daném životě dosáhnout. Duše si pamatuje ze svých minulých životů úplně všechno, ale naše vědomí to postupně v dětství zapomene. Zde je dobré zmínit i zákon karmy. Zákon příčiny a následku, který na každou duši působí a projeví se v dalším životě. To se dá všechno řešit přes hlubinnou abreaktivní psychoterapií a tím tak můžeme pomoci naší duši, aby zdolávala dál lépe své nastavené cíle a hranice.

 
 

Co se děje s duší, když přijde o fyzické tělo

Duše si většinou neuvědomují, že tělo už nemají. Duše je ale schopna existovat i bez fyzického těla. Duše je schopna usuzovat a přitom k tomu nepotřebuje mozek. Je schopna vnímat všemi svými smysly. Duše si pamatuje všechno od svého počátku, radostných událostí, ale i bolestných vzpomínek. Duše ale nedovede nic hmotného uchopit, nemůže se najíst ani napít, nedovede se nás dotknout..

 
 

Duše mezi námi

Duše, které nemají své fyzické tělo a jsou mezi námi, mnoho lidí rozděluje názorově na několik táborů. Každý věří své pravdě, ale přitom každý člověk se s nějakou takovou duší už za svůj život setkal. Často se mě lidé ptají proč duše zůstává mezi námi, proč po své smrti neodejde, tam kam patří?  Můžou nám tyto duše způsobit problémy? Jak poznáme, že tyto duše máme u sebe?
 
Duše zde zůstávají ze spoustu různých důvodů. Většinou si duše neuvědomují, že tělo už nemají a že jsou po smrti. Dochází k tomu často při náhlém úmrtí. Duše si neuvědomí, že přišla o fyzické tělo a zůstane zde. Po smrti si zachová své vědomí a jak jsem psala výše, pamatuje si ze svých předešlých životů úplně všechno. I díky traumatu ze smrti se nemusí dostat do Světla, kam odchází po smrti. Těch důvodů, proč duše neodejde, je více. Jak jsem zmínila, jsou to náhlá úmrtí, fixace na majetek, nedořešené vztahy, ale i zároveň touha někomu blízkému pomoct. Bohužel si duše neuvědomují, že nemají jak, když nemají fyzické tělo.

 
 

Kde se duše vyskytují nejčastěji

Mnoho jich zůstává na místech kde zemřeli, v nemocnicích. Často se vyskytují na místech, kde se shromažďuje větší počet lidí (např. Velké obchodní domy, restaurace, zábavy ...). Duše se vyskytují velmi často u svých blízkých z důvodu oboustranného tesknění a to je zde drží. Velké množství přivtělených duší bývá u lidí, kteří jsou drogově závislý a pod vlivem alkoholu. Přivtělené duše mají u sebe i lidé, kteří užívají psychofarmaka. Všichni zmiňovaní jsou pro duše otevřeny jako brány bez petlice. Jejich těla jsou oslabená a pro duši je pak jednoduché, aby se k nim přivtělila. Duše se ale k lidem dokáže přivtělit i bez drog, alkoholu nebo psychofarmak. Duše k nám lákají naše myšlenky, které slyší. Naše pocity, které cítí. Kdykoliv jsme oslabení psychicky nebo zdravotně, jsme pro duše lákadlem. Připomínáme jim jejich vzpomínky z života, který žili. Můžeme duše přitahovat i společným problémem, který zrovna řešíme.

 
 

Co přivtělené duše způsobují

Jestliže u sebe máme přivtělenou duší, jsme jí ve všem ovlivňováni. Naše intuice je tím pádem zatlačená do kouta a neprojevujeme se tak,jak by to naše duše chtěla. Nejde ale jen o projev. Duše na nás může (i nevědomě) přenášet fyzické bolesti a nemoci, které si nese z předchozího života. Přivtělená duše nás může měnit v celkové povaze, chování a jednání. Nutí nás do věcí a situací, o kterých jsme kdysi byli přesvedčeni, že bychom nikdy neudělali. Vždy je důležité, aby přivtělená duše odešla do Světla a my jí s odchodem pomůžeme.

 
 

Jak poznáme, že máme u sebe přivtělenou duši

Jsou lidé, kteří to na sobě prostě poznají, jejich intuice není natolik potlačená a “něco“ jim říká, že to s nimi není v pořádku. Jsou samozřejmě i lidé, kteří nepoznají vůbec nic a dokonce ani tomu nevěří. Pokud máte u sebe přivtělenou duši, můžete pociťovat, že s Vámi “někdo“ je nebo za Vámi “někdo“ stojí. Máte pocity chladu nebo naopak horka,vídíte různé šmouhy a stíny. Jsou lidé, kteří vidí přímo přivtělené duše v podobě z jejich předešlého života. Duše se nám může ukazovat v jakékoli podobě. Můžete mít špatné sny, hůře se vám bude usínat a spát. Velmi často bývá velká únava, někteří lidé mají tmavé kruhy pod očima, bolesti hlavy a jiné problémy, které mohou být zaměnitelné za problémy zdravotní.

 
 

Odvádění duší (někdy i vyhánění)

Od dávných dob se vykonával exorcismus, neboli vyhánění duší. Mnoho šamanů tak léčilo nemoci, nebo jiné potíže. Měli na to speciální rituály, které praktikovali jen ti, kteří k tomu byli určeni.
S nástupem křesťanství se přístup mění. Duše je pokládána za ďábla, nebo nějakého démona. Působí se na ně motlitbami, ale i tělesnými praktikami, kdy byl „nemocný“ i bit, jen aby od něj ďábel odešel.
„Moderní exorcismus“ provádí současná lékařská medicína. Na psychiatrických odděleních se provádějí lidem elektrošoky, hlavně těm, kteří slyší „hlasy“. Duše při tomto elektrošoku sice odejde, ale protože není řádně odvedena, tak se po čase vrací. Problémem mnoha schizofreniků je právě problém přivtělených duší. Když už nepomohou elektrošoky, jsou těmto lidem podávány utlumující léky, aby tyto hlasy a ponoukání již neslyšeli.
  Existuje však také „laskavý exorcismus“. Je to technika Ing. Andreje Dragomireckého, kterou popisuje ve své knize Psychoterapie II, aneb laskavý exorcismus. Na duše se nedíváme, jako na vetřelce, ale jako na duše, které jsou stejné, jako my, ale pouze nemají teď své fyzické tělo. Jsou na určitém vývojovém žebříčku, některé jsou již znalé, jiné méně. Mohou mít spoustu problémů a ty jim zabraňují odejít. Často si neuvědomují, že je víc životů, než jenom jeden atd. Duše při této technice odvádění nevyháníme, ale naopak se jim snažíme pomoci. Když zjistíme, že člověk, který přijde s problémem a má u sebe přivtělenou duši, tak ji laskavě odvedeme. Pomůžeme tím nejen dané osobě, že se zbaví svých potíží, ale také pomůžeme duši, která tímto hodně pochopí a v klidu je odvedena, aby se mohla znovu inkarnovat
 
   (zdroj: Ludmila Pařízková, Andrej Dragomirecký)
 
 

Kdo odvádí duše do Světla

Vždy je důležité, aby jste se svěřili do rukou opravdu zkušeného terapeuta nebo člověka, který má s touto prací zkušenosti a dokonale ji umí. Je zapotřebí velmi rychlého uvažování terapeuta, který dokáže odvést i ty duše, s kterými není jednoduchá řeč nebo dokonce žádná. Žádná duše není stejná, jsou duše, které jsou velmi nešťastné, nechtějí s námi vůbec komunikovat, je pro ně trýzeň, když si uvědomí, že nemají vlastní tělo, nebo když si vybavují minulé životy. Jsou tu i duše, které nám přišli škodit z jakéhokoliv důvodu a jejich odvod je složitý. Zkušený terapeut si zachová svou mysl čistou a ví co má dělat i při těch složitějších odvodech.

 
 

Co se s námi děje po odvodu přivtělené duše?

Na každého člověka odvod duše působí jinak. Někteří mohou mít pocit osamělosti, plačtivosti, cítí se špatně. Tento stav trvá jen pár dnů. Poté dochází ke zlepšení psychických i fyzických stavů. Naše duše a intuice je čistá a je jen naše. Není pravidlem, že se budete cítit zle. Naopak se stává, že se klienti cítí skvěle hned po odvodu duše, bez žádných negativních stavů.