Regrese

Co je regrese

Z teorie, na které je regrese založena, vyplývá, že je s její pomocí možné řešit případy, kdy příčinou potíží je nějaký negativní pocit prožitý v minulosti. Není rozhodující, zda si je klient tohoto pocitu vědom, či nikoliv. Praxe potvrzuje, že pokud není příčinou nějaké silné poškození těla, je možné v bližší, nebo vzdálenější minulosti takové pocity najít.


Zpět Kontakt