Reiki

Reiki

Reiki.. tak to je pro mě láska s velkým L. O Reiki bych mohla vyprávět hodiny a hodiny. Reiki pro mě bylo zamilování od první chvíle. Hned co jsem svým Mistrem byla zasvěcená do I.stupně,jsem věděla, že jsem se našla zase o kus víc. To, co se odehrálo při zasvěcení nikdy nezapomenu a vždy na to budu vzpomínat. Kdo nezažil, nepochopí..
 
 

Co je to Reiki

Rei-ki je japonské slovo a vyslovuje se rejki. REI znamená vesmírný, životodárný. KI znamená energie. Reiki je vesmírná životodárná energie, Reiki je neomezená láska. Reiki lze užít kdykoli, kdekoli a pro cokoliv. Lze jí využít pro všechny účely, za všech podmínek a všech situacích. K provádění technik Reiki není potřeba žádné zvláštní víry, nebo vyznání. Úspěšně jí používají lidé mnoha vyznání a filozofií. Reiki je nejjednodušší přírodní uzdravující metoda, kterou znám. Reiki není psychotronická, ani myslí řízená energie.

U těchto terapií musí terapeuti vidět energii vcházející do nich a potom myslí energii směřovat k další osobě. Mysl je vždy klíč k použití těto terapie. V těchto terapiích se nemoc považuje za zápornou energii. Terapeut, který je naplněn kladnou energií, přitahuje zápornou energii jako magnet a vytahuje ji z těla léčeného. Jednou z největších obav je, jestli tato negativní energie nemůže nějak ovlivnit terapeuta a způsobit mu onemocnění, nebo zda terapeut nemůže předat zápornou energii léčenému. Nedochází k přejímání energie od někoho, ani k darování. Buď je energie Reiki v rovnováze, nebo je jí v některé oblasti příliš mnoho, nebo málo. Když je energie v nerovnováze, zvyšuje se možnost onemocnění. V rovnovážném stavu má každý šanci na sebeuzdravení. Reiki si během léčby sama dělá cestu do míst, kde je energie v nerovnovážném stavu. K Reiki není třeba žádného lékařského, ani diagnostického vzdělání. Reiki pracuje na mnoha úrovních živých věcí. Všechny fyzické, duchovní, emocionální a duševní aspekty jsou posíleny energií Reiki. Energie je všude kolem nás a také v nás. Reagujeme a odpovídáme na tuto energii každý den, aniž bychom o tom věděli.

Kolem nás je energetické pole, kterému říkáme aura. Země i Vesmír jsou také obklopeny aurou. Aura má mnoho úrovní. Má emocionální, mentální, vyšší mentální a několik duchovních těl. Vesmír je také obklopen aurou. Jedna z těchto vrstev se nazývá ,,Vesmírná neomezená láska“. Reiki je ,,Neomezená boží láska“. Reiki vychází ze srdce a často je prožívána, jako přijímání neomezené lásky. Tato láska má sílu nás vrátit do stavu klidu a harmonie. Tento stav lze popsat, jako zdraví, nebo celistvost. Pro mnoho lidí je dávání, nebo přijímání této energie duchovním zážitkem. Nemoc je výsledkem nerovnováhy a příčiny nemocí lze obvykle najít v emocionálních, duševních a duchovních úrovních. Pravděpodobnost onemocnění je vždy větší v oblasti nerovnováhy. Protože Reiki působí na všech těchto úrovních, ovlivňuje tak nejen důsledek, ale i příčinu nemocí. Důležité je zmínit a uvědomit si, že lidé kteří předávají energii Reiki, nejsou léčitelé. Jsou jen jejími nástroji. Člověk který energii dostává, je harmonizován, a proto se jeho tělo může léčit samo a přirozeně.

Pět principů Reiki

  1. Právě dnes se nerozčiluj
  2. Právě dnes si nedělej starosti
  3. Cti své rodiče,učitele a starší
  4. Na své živobytí si vydělávej čestně
  5. Buď vděčný všemu, co je a laskavý ke všemu živému